MISI SALIMAH
  • Memfokuskan kepada pentarbiyahan Islamiah kepada muslimah di segenap lapisan masyarakat di seluruh negara.
  • Membentuk biah solehah dalam rangka melahirkan gerak kerja transformasi ummah yang murni.
  • Mengutamakan penyediaan sarana dan wahana ketamadunan Islam melalui tarbiyah muslimah.
  • Mengharapkan masyarakat akan dapat membangun bersama tamadun Islam yang unggul secara strategik dan sistematik.