VISI SALIMAH
  • Membentuk ummah yang memenuhi ciri-ciri masyarakat mithali dalam seluruh aspek kehidupan yang berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah.
  • Menyerlahkan keunggulan ummah bagi membangunkan Tamadun Islamiah dan menjadi ikutan seluruh ummah.